Konsulter

Lyhördhet drivkraft och målfokus

Andreas Ling

Projektstyrning, ledning och arkitektur

Andreas är en mycket erfaren operativ projektledare, interimschef och IT arkitekt. Han har en gedigen erfarenhet av produkt och tjänstelösningar.

Han är även en van systemintegratör, teknisk kravställare och trivs inom verksamhets- utveckling av IT flöden, optimering av kunders befintliga IT investeringar.

En lång erfarenhet som IT analytiker, arkitekt och verksamhetsledare gör att Andreas lätt kan sätta sig in i kunders behov och önskemål för att nå optimala lösningar på befintliga och kommande IT investeringar.

Han uppskattar utmanande uppdrag och brinner för att  utveckla kundens
verksamhet och uppsatta mål. Han är mycket engagerad i sina uppdrag och tycker om att coacha och dela med sig av sina kunskaper.

Som person är Andreas leveransinriktad och mycket noggrann, fokuserad samt omsorgsfull. Han tror på en långvarig och givande relation med kunden genom lyhördhet, rak dialog och kompetenta leveranser som genererar en mätbar skillnad.

Per Wiberg

Seniorkonsult, instruktör och teknisk expert

Vår IT-expert Per Wiberg har över 20 års erfarenhet som konsult inom Microsoft infrastruktur. Per har lång erfarenhet av samtliga faser i IT-projekt och är lika mycket inblandad i design, införande och överlämning till drift som att ta en rådgivande roll åt IT-chefer i arbetet att ta fram en långsiktig teknisk roadmap för hela IT-infrastrukturen.

Tack vare de varierande rollerna har Per fått både bred och djup kunskap inom många områden. Vid sidan om den tekniska specialistrollen är Per även en senior teknisk projektledare och har mycket god erfarenhet av konsoliderings-, införande- och migreringsprojekt.

Behöver du en IT-expert med lång erfarenhet som tar ansvar, fattar välinformerade beslut, löser problem som uppstår samt kan driva projekt från start till mål med lyckat resultat är Per det rätta valet.