WECORE

Välkommen till en lyckad början på ditt ​​IT projekt

Projektledning

NÅ DINA VERKSAMHETSMÅL

Organisera och planera ditt IT projekt i samklang med affärsverksamheten. Vi säkerställer att ledning och styrning får rätt kompetens för att nå målen.
 

Infrastruktur

KOMPETENS ATT FÖRVERKLIGA

Optimera din IT infrastruktur för att stödja och effektivisera verksamheten. Våra specialister har lång erfarenhet av IT drift och outsourcing.
 

Management

STÖTTNING I FÖRÄNDRING

Vägled IT verksamheten mot uppsatta mål. Vi kan erbjuda olika typer av interimschefer med lång erfarenhet av operativ IT management.
 

Arkitektur

IT STRATEGI OCH DESIGN

Kartlägg och tydliggör vägen framåt. Vi hjälper organisationer att få ut mer av sina investeringar genom att stötta med struktur och kompetens.